fbاسناد و مدارک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اسناد و مدارک

توافقنامۀ مشتری که شامل مفاد اساسی خدمات شرکت به مشتریان می باشد. شرایط و ضوابط کسب و کار. قواعد سیاست اجرایی معاملات و دستورهای معاملاتی. هشدار ریسک، شامل اطلاعاتی دربارۀ ریسک های مربوط به معامله در بازارهای مالی.

IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)