fbاخبار شرکت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اخبار شرکت

به دلیل تعطیلات در چین (سال جدید چینی، جشنوارۀ بهاره) از 23 تا 25 ژانویۀ 2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل روز مارتین لوتر کینگ در ایالات متحده در تاریخ 01/16/2023، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

نسخۀ جدید NetTradeX Advisors 1.5.114 منتشر شده است.

به دلیل رویدادهای شرکتی (تفکیک بخشی از کسب و کار به یک شرکت مستقل به اسم GE HealthCare) در General Electric Company، معاملۀ CFD در سهام S-GE# از تاریخ 01/02/2023 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در S-GE# در قیمت بسته شدن بازار در 12/30/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.

به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی و کریسمس، زمانبندی معامله از 23 دسامبر 2022 تا 2 ژانویۀ 2023 برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در .Brookfield Asset Management Inc، معامله CFD در سهام CA-BAMa# از تاریخ 12/08/2022 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های معاملاتی باز در CA-BAMa# در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ 12/07/2022 بسته خواهند شد. معامله در آینده مجدداً مجاز خواهد شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 2.23.0 برای ویندوز منتشر شد.

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز شکرگزاری) در 24 و 25 نوامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی در ژاپن (روز تقدیر از کار) در 23 نوامبر 2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در ایالات متحده از تاریخ 06.11.2022، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):