fbفرصت های بازار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

فرصت های بازار

USDCAD: گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) متعلق به Ivey در کانادا یک رویداد مهم در هفتۀ 6 تا 10 فوریه محسوب می شود. اگر...

USDIDX: تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره، رویداد کلیدی هفتۀ 30 ژانویه تا 3 فوریه است. کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس...

EURUSD: شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به S&P Global در تخمین اولیه برای آلمان یک رویداد مهم در هفتۀ 23 تا 27 ژانویه محسوب...

EURUSD: گزارش تورم مصرف کننده در آلمان برای ماه دسامبر یک رویداد اقتصادی مهم برای بازارهای فارکس است. دفتر آمار فدرال...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo در آلمان یک رویداد اقتصادی مهم برای بازار فارکس محسوب می شود. این گزارش...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو رویداد کلیدی هفتۀ 12 تا 16 دسامبر محسوب می شود. جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو، در 14 دسامبر...

USDIDX: شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه نوامبر، مهمترین رویداد اقتصادی در هفتۀ 5 تا...

USDCNH: گزارش مربوط به شاخص مدیران بخش تولید چین برای ماه نوامبر یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس است که در 30 نوامبر...

USDIDX: گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ایالات متحده متعلق به مارکیت برای ماه نوامبر یک رویداد مهم در...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان اقتصادی در آلمان متعلق به ZEW یک رویداد اقتصادی مهم برای بازار فارکس محسوب می شود. این گزارش...