fbالگوی کسب و کار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

الگوی کسب و کار شرکت

ECN-marketplaces
بازارها - ECN
(بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی)
قیمت ها
Prime Broker
کارگزار اصلی
تسویه
دستورها
Integration of prices from banks-liquidity providers
ادغام قیمت های ارسال شده از سوی بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی. ایجاد نرخ های جاری از بهترین قیمت های Bid (خرید) و Ask (فروش). جمع دستورهای کم حجم مشتریان. انتقال خودکار دستورهای بزرگ و جمع شدۀ مشتریان به بازار بین بانکی یا تبادل توسط مدل DMA/STP.
قیمت ها
دستورها
Clients
مشتری ها
Prime Broker
کارگزار اصلی
تسویه
الگوی کسب و کار شرکت مبتنی بر ارتباط شفاف و مطمئن با مشتری است. شرکت نرخ ها را از بانک ها - تأمین کنندگان نقدینگی پیشرو در بازارهای ECN دریافت می کند و سپس برای مشتری نرخ های جاری ای برگرفته از بهترین قیمت ها را ایجاد می کند. مشتری می تواند بهترین نرخ های Buy (خرید) و Sell (فروش) برای هر ابزار مالی را در ترمینال معاملاتی مشاهده کند و اقدام به انجام معامله نماید. در نتیجه تمامی دستورهای مشتری در بهترین قیمت های خرید و فروش اجرا می شوند که فراهم کنندۀ نقدینگی در لحظه ارائه می دهد. کارگزار اصلی ما علمیات های تسویۀ (تسویۀ بدهی های دوطرفه) بین شرکت و بانک ها - تامین کنندگان نقدینگی را اجرا می کند. شما می توانید جزئیات مربوط به طرح مان را در صفحۀ مدل اجرای دستور ملاحظه نمایید.